UP NAMING MAHAL

phil flag-oble-rev.png

UP naming mahal, pamantasang hirang
Ang tinig namin, sana’y inyong dinggin
Malayong lupain, amin mang marating
Di rin magbabago ang damdamin
Di rin magbabago ang damdamin.

Luntian at pula, Sagisag magpakailanman
Ating pagdiwang, bulwagan ng dangal
Humayo’t itanghal, giting at tapang
Mabuhay ang pag-asa ng bayan
Mabuhay ang pag-asa ng bayan.