UPAAH logo2.png
University of the Philippines
Alumni Association of Hawaii
oblation-1.jpg

 


 

 

Photo Gallery

2019

filipino fiesta1.jpg
upr17.jpg
Malayong lupain, amin mang marating
Di rin magbabago ang damdamin.